Hair tonic

ปัญหาผมบาง ผมร่วง ศีรษะเริ่มล้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกรรมพันธุ์หรือปัญหาเส้นผมบางจากสาเหตุอื่นๆ Hair tonic คือคำตอบ

ตัวยาจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่ของรากผมที่หลุดร่วงไปแล้ว ร่วมกับเสริมความแข็งแรงของเส้นผมที่มีอยู่เดิม ผลลัพธ์ที่ได้คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลง ผมที่บางจะกลับมาหนาขึ้น หยุดการหลุดร่วงของเส้นผมทำให้คุณกลับมามั่นใจกับผมหนาๆของคุณอีกครั้ง

Visitors: 49,164